Việc làm

Nhu cầu việc làm của tôi / Các việc làm tôi đang cần tuyển dụng

Bạn hãy nêu nhu cầu cần tìm việc làm của bạn (nếu là ứng viên) hoặc nêu các vị trí mà bạn đang cần tuyển dụng (nếu là nhà tuyển dụng) trong trang này. Khi bạn đã có việc làm thì hãy cập nhật thông tin lên trang này để các nhà tuyển dụng không mời bạn phỏng vấn nữa

Hãy tạo đường dẫn tùy chỉnh cho trang này là yourname.tentuoi.com/job bằng cách bấm vào nút Thuộc tính của trang, chọn Nâng cao, điền 'job', lưu lại và bấm nút Công bố trang để tạo đường dẫn tùy chỉnh cho trang này. Trên các trang tuyển dụng dành riêng cho những người có tentuoi.com đều yêu cầu bạn nhập đường dẫn tùy chỉnh này để đăng việc làm hoặc nhu cầu việc làm của bạn.